Close

Stichting Eigenwijs Weimar

Het doel van Stichting Eigenwijs Weimar is het bevorderen van de culturele en kunstzinnige activiteiten in de Weimarstraat te Den Haag, met name in het stuk tussen Koningsplein en Regentesseplein. Voorts de belangen behartigen en het ondernemers- en vestigingsklimaat verbeteren van de creatieve, kunstzinnige, sociaal bewogen en milieubewuste ondernemers en organisaties in de straat. Alles in de ruimste zin van het woord.

 

De Stichting tracht zijn doel te bereiken door:

Het organiseren van activiteiten en evenementen, het subsidiëren en sponseren van activiteiten en evenementen die ten dienste staan aan dit doel. Hiertoe kan zijn aan fondsen werving doen, subsidies aanvragen en giften ontvangen.